Cenovnik

Cenovnik usluga stomatološke ordinacije Dental Vortex

Pogledajte našu ponudu i cene

 

Stomatološka ordinacija Dental Vortex nudi širok izbor stomatoloških usluga: osnovni i specijalistiški pregled, lečenje zuba, bele plombe, izbeljivanje zuba, ispravljanje zuba, gingivektomija, frenektomija, uklanjanje kamenca, protetika, kao i mnoge usluge koje uključuju dentalni laser najnovije generacije u lečenju i saniranju određenih stomatoloških problema. Pogledajte cene stomatoloških usluga.

 

 

Stomatološke usluge

  Cena:
Stomatološki pregled 0,00 rsd
Pregled vikendom i praznicima 2.000,00 rsd
Prva pomoć 1.500,00 rsd
Specijalistički  pregled 2.000,00 rsd

 

Bolesti zuba

  Cena:
Lokalna anestezija 0,00 rsd
Kompozitni ispun V klasa 1.500,00 rsd
Kompozitni ispun jednopovršinski (sa podlogom) 2.500,00 (3.000,00) rsd
Kompozitni ispun dvopovršinski (sa podlogom) 3.000,00 (3.500,00) rsd
Kompozitni ispun tropovršinski (sa podlogom) 3.500,00 (4.000,00) rsd
Terapija dubokog karijesa 2.000,00 rsd
Vitalna I mortalna  ekstirpacija 2.000,00 rsd
Endodontsko lečenje jednokanalnih uz laser terapiju 3.500,00 rsd
Endodontsko lečenje dvokanalnih uz laser terapiju 4.500,00 rsd
Endodontsko lečenje višekanalnih uz laser terapiju 5.500,00 rsd
Lečenje gangrene (1 seansa) 1.500,00 rsd
Revizija punjenja 3.600,00 rsd
Tretman bele mrlje po zubu 4.000,00 rsd
Izbeljivanje avitalnog zuba 6.500,00 rsd
Izbeljivanje zuba trejom (kućna varijanta) 15.000,00 rsd
Izbeljivanje ordinacijsko 25.000,00 rsd
Lasersko izbeljivanje    28.000,00 rsd

 

Dečija i preventivna stomatologija

  Cena:
Uklanjanje mekih naslaga i instrukcije o pravilnoj higijeni 1.500,00 rsd
Zalivanje fisura 2.000,00 rsd
Impregnacija zuba fluoridima    1.000,00 rsd
Vađenje mlečnog zuba 1.200,00 rsd
Komplikovano vadjenje mlečnog zuba 3.000,00 rsd
Kompozitni ispun na mlečnom zubu 2.500,00 rsd
Tretman nezavršenog rasta korena po seansi 1.600,00 rsd

 

Parodontologija

  Cena:
Uklanjanje kamenca i poliranje zuba uz obuku o pravilnoj  oralnoj higijeni 3.000,00 rsd
Obrada parodontalnog džepa 2.000,00 rsd
Laser terapija parodontalnog dzepa 3000,00 rsd
Kauzalna terapija parodontopatije po vilici     12.000,00 rsd
Laser terapija parodontopatije po vilici
18.000,00 rsd
Terapija akutnog parodontalnog apscesa 2.000,00 rsd
Transplantat vezivnog tkiva 35.000,00 rsd
Slobodni mukogingivalni autotransplantat 18.000,00 rsd
Hiruško lečenje gingivalne recesije po zubu (emdogain, prf) 12.000,00 rsd
Hiruško lečenje parodontopatije (rezanj operacija po zubu sa veštačkom kosti,prf-om) 6.500,00 rsd
Gingivektomija po zubu laserom 3.600,00 rsd

 

Oralna Hirurgija

  Cena:
Rutinsko vađenje zuba 2.400,00 rsd
Komplikovano vađenje 5.000,00 rsd
Hiruško vadjenje zuba 12.000,00 rsd
Incizija apscesa 2.000,00 rsd
PRF-a preparat 4.000,00 rsd
Hirusko zatvaranje oroantralne komunikacije 12.000,00 rsd
Apikotomija (jednokorenog zuba) 12.000,00 rsd
Apikotomija (dvokorenog zuba) 15.000,00 rsd
Apikotomija (trokorenog zuba) 18.500,00 rsd
Cistektomija 12.000,00 rsd
Frenektomija 8.000,00 rsd
Frenektomija laserom 10.000,00 rsd
Nivelacija alveolarnog grebena 10.000,00 rsd
Ugradnja implanta 54.000,00 - 77.000,00 rsd
Sulkus former 4.000,00 rsd
Sinus lift 60.000,00 rsd

 

Protetika

  Cena:
Totalna proteza 28.000,00 rsd
Parcijalna akrilatna proteza 25.000,00 rsd
Privremena parcijalna (zabica) 7.000,00 rsd
Parcijalna skeletirana proteza 40.000,00 rsd
Imedijatna proteza 15.000,00 rsd
Totalna proteza sa metalnom bazom 30.000,00 rsd
Valplast proteza 37.000,00 rsd
Ugradnja 1 par atečmena 12.000,00 rsd
Skidanje krunice 1.200,00 rsd
Direktno podlaganje proteze 5.500,00 rsd
Indirektno podlaganje proteze 10.000,00 rsd
Reparatura 5.000,00 rsd
Zaštitna krunica 2.000,00 rsd
Fiberglas nadogradnja 3.000,00 rsd
Metalna keramička kruna 12.000,00 rsd
Bezmetalna kruna (cirkonija) 24.000,00 rsd
Kruna na implantu metalna keramička (sa suprastrukturom) 30.000,00 rsd
Kruna na implantu bezmetalna (sa suprastrukturom) 45.000,00 rsd
Privremena kruna na implantatu 10.000,00 rsd
Faseta (vinir) keramička 24.000,00 rsd
Kompozitna faseta 6.500,00 rsd
Livena nadogradnja 3.600,00 rsd

 

Ortopedija vilica

 

  Cena:
Fiksni ortodontski aparat-metalne bravice 78.000,00 rsd
DAMON fiksni aparat metalne bravice 106.600,00 rsd
DAMON fiksni aparat estetske bravice  142.000,00 rsd
Ortodontski pločasti aparat 42.000,00 rsd
Retencione folije/retiner 8.000,00 rsd
Splint 8.000,00 rsd
Sokle 2.500,00 rsd
3D Analiza 4.000,00 rsd
Folija za ispravljanje zuba 11.800,00 rsd
Korekciona folija 5.900 rsd
Hijaluron 1ml 26.000,00 rsd

 

* U cenovniku nisu navedene sve usluge koje nudimo. Za dodatne informacije i cene, kontaktirajte nas.